SEO Economisch onderzoek - presentatie Arbeidsmarktkrapte

Opdrachtgever

SEO Economisch onderzoek

Opdrachten

+ het maken van zes illustraties bij de presentatie ‘Arbeidsmarktdynamiek – economische duiding van pandemie naar krapte’. 

Bekijk hier de hele presentatie.

+ het maken van een geheel visuele presentatie bij het onderzoek ‘De impact van de coronapandemie op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt’.

+ het maken van een geanimeerde grafiek voor een video over het dit tweede onderzoek.

Deze video, inclusief animatie, vind je hier. 

+ voor beide presentaties gold: een losse stijl in de huisstijlkleuren van SEO Economisch onderzoek.

SEO - presentatie Arbeidsmarktdynamiek - Schets

Over het onderzoek ‘Arbeidsmarktdynamiek’

In dit onderzoek hebben de onderzoekers de feiten over schaarste op de arbeidsmarkt verzameld. Ze noemen oorzaken (zoals hoogconjunctuur, hoge vraag die we zelf genereren en vergrijzing) en stellen oplossingen voor (zoals het bevorderen van technologische ontwikkeling en het vergroten van het arbeidsaanbod).

Hiernaast zie je een schets van de illustraties voor deze presentatie, met daaronder de illustraties zoals deze in de presentatie zijn opgenomen (deze presentatie bestond uit zowel tekst als illustraties).

Hier vind je meer informatie over dit onderzoek.

SEO - presentatie Impact coronapandemie op overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt - Schets

Over het onderzoek ‘Impact coronapandemie’

Dit was een tweejarig onderzoek naar de invloed van de coronapandemie (maart 2020 tot en met december 2021) op de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt. Het onderzoek bestond uit vier halfjaarlijkse monitors en werd uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut, met subsidie van ZonMw.

De conclusie in het eindrapport luidt als volgt: na een daling in 2020 zijn de kansen op werk hersteld, maar de ongelijkheid in kansen tussen verschillende groepen jongeren neemt toe.

Hiernaast zie je een paar schetsen, een soort storyboard voor deze presentatie. Ook vind je hier de volledige presentatie.

Daarnaast maakte ik een geanimeerde grafiek voor de videopresentatie van dit onderzoek. Ook deze bekijk je hiernaast (deze video bevat geen voice over, de gehele videopresentatie uiteraard wel).

Misschien vind je dit ook interessant

Misschien vind je dit ook interessant

Portfolio presentatie van de titelpagina van de presentatie 'Technology, the labour market and policy challenges in the Netherlands'
Pagina uit een factsheet 2 met een infographic en tekst over 'regenerative agriculture'. In een strakke stijl in geel, groen en blauwtinten