Project: Frisse Blikken voor RVO - Infographic

Opdrachtgever

Frisse Blikken

Opdracht

+ het maken van een interactieve infographic voor en de vormgeving van twee leerproducten voor Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

+ in de huisstijl van de RVO en opgeleverd als een interactieve PDF die voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen van de overheid.

+ de opmaak van social media posts van de infographics.

Bekijk hier het leerproduct ‘Stimuleren van zon-op-dak bij ondernemers en bedrijventerreinen’.

En bekijk hier het ‘Stappenplan lokale energiesystemen’.

Over dit project

De RVO organiseerde in samenwerking met adviesbureaus Frisse Blikken en Over Morgen twee werkgroepen. Deze werkgroepen richtten zich op twee verschillende thema’s: ‘zon-op-dak bij ondernemers’ en ‘lokale energiesystemen en -hubs’.

De leerproducten die je hier ziet, vormen een visuele vertaling van de aanpak en de lessen die uit deze twee werkgroepen zijn voortgekomen. Gemeenten kunnen nu gemakkelijk gebruik maken van deze documenten, zodat zij ook met deze onderwerpen aan de slag kunnen gaan.

Project: Frisse Blikken voor RVO
Project: Frisse Blikken voor RVO
Project: Frisse Blikken voor RVO - Schets 2 infographic 'zon-op-dak'
Project: Frisse Blikken voor RVO - Schets 2 infographic 'zon-op-dak'

Over het leerproduct ‘Zon-op-dak’

Het leerproduct ‘zon-op-dak’ vergroot het inzicht in de belemmeringen van ondernemers om over te stappen naar het installeren van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Hiernaast zie je de schetsen die ik maakte voor de infographic ‘Stimuleren van zon-op-dak bij ondernemers en bedrijventerreinen’. Omdat we de nadruk wilden leggen op de verschillende stappen die in het document worden behandeld, kozen we ervoor om de tweede (rechter) schets verder uit te werken.

Over het leerproduct ‘Lokale energiesystemen’

Het leerproduct over lokale energiesystemen en -hubs richt zich op de concrete stappen van oplossingen voor netcongestie. Daarnaast worden voorbeelden en handvatten gegeven om de rol van de gemeente hierin te veruidelijken.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Stappenplan lokale energiesystemen. Overzicht met 7 stappen die beschrijven hoe lokale energiesystemen gerealiseerd kunnen worden en welke rol(len) gemeenten kunnen spelen in dit proces.

Misschien vind je dit ook interessant

Misschien vind je dit ook interessant

Mockup van een aantal slides met illustraties van de presentatie over arbeidsmarktdynamiek van SEO
Een routeplanner in een ganzenbordopstelling voor het opstellen en realiseren van een soortenmanagementplan
Deel 1 van de procesvisualisatie voor de bloedbank, over wie geholpen is bij een bloed- of plasmadonatie